Felsefe

Felsefe programının amacı; maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme, araştırma yapmaktır. Çalışma Alanları Felsefe bölümü mezunları çeşitli bakanlıkların,…

Ekonometri

Ekonometri iktisat kanunlarının ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak ortaya konularak incelenmesi ve bu incelemelerin ışığında planlama ve karar alma süreçlerine yön verme amacını güden bir bilimdir. Bu bölümde iş süreçleri hakkında detaylı eğitim verilmesinin…

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi programının amacı deniz yolu ile yapılan ulaşım ve taşıma işletmelerinde çalışacak ve yönetici olarak görev alacak iş gücünü sağlamaya yönelik eğitim vermektir. Çalışma Alanları Denizcilik İşletmeciliği ve Yönetimi bölümü mezunları Ulaştırma, Denizcilik ve…

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programının amacı işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, servet ve gelir politikası ve endüstriyel demokrasi gibi konularda eğitim vermek ve araştırma yapmaktır. Çalışma Alanları Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunları; Çalışma ve Sosyal…

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi programının amacı bilgi/bilgi kaynaklarının düzenlenmesi, derlenmesi, yayınlanması ve bunlara erişim süreciyle ilgili gerekli eğitimi vermektir. Diğer bir deyişle gazete, dergi, kitap, cd vb. kaynakların insanlara sunulduğu bilgi merkezi, kütüphane veya arşiv gibi…

A

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aile ve Tüketici Bilimleri programının amacı; kişi, aile ve kurumların yaşam kalitesini yükseltmektir.Bu doğrultuda tüketicinin faal korunmasına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapar.…

B

Bankacılık / Bankacılık ve Finans / Bankacılık ve Finansman

Bankacılık / Bankacılık ve Finans / Bankacılık ve Finansman

Bankacılık, Bankacılık ve Finans ve Bankacılık ve Finansman programları birbirlerine çok yakın olan ve müfredatlarının büyük bir bölümü aynı derslerden oluşan bölümlerdir. İsimlerinin…